top of page

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ  ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Domenica Solar, μια εταιρεία του Ομίλου Domenica, είναι η πρώτη εταιρεία στην Κύπρο που σας προσφέρει την ευκαιρία να εγκαταστήσετε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα και να το αποπληρώσετε μέσα από μηνιαίες δόσεις!

 

Το όραμα του Ομίλου είναι να επιτρέψει σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας να παράγουν τη δική τους ενέργεια, ελαχιστοποιώντας τις δαπάνες σε λογαριασμούς και κάνοντας τα υποστατικά τους φιλικότερα προς το περιβάλλον.

Ήρθε η εποχή που ο αυξημένος λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας θα αποτελεί πλέον παρελθόν.

Οι απότομες αυξήσεις του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας , όπως το άλμα των τιμών στο 19,6% το 2018, μπορεί να πυροδότησαν την επιθυμία σας να βρείτε αποτελεσματικούς τρόπους μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρώτη διέξοδος που έρχεται στο μυαλό είναι ο θεσμός αυστηρών ορίων στη χρήση θέρμανσης, κλιματισμού και οικιακών συσκευών. Πολλοί διατρέχουν σε αυτήν την επιλογή περιορίζοντας όμως παράλληλα την ποιότητα ζωής τους.

Ένας άλλος τρόπος μείωσης του λογαριασμού σας είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ή απλά η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών που παράγουν ενέργεια. Η Κύπρος είναι ιδανική για παράγωγη ηλιακής ενέργειας λόγω της γεωγραφικής της θέσης που της επιτρέπει να απολαμβάνει πάνω από 300 μέρες ηλιοφάνειας.

 

Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων (Net metering)

Το net metering είναι μια ρύθμιση χρέωσης όπου οι καταναλωτές που παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα στις οικιστικές τους εγκαταστάσεις με τη χρήση φωτοβολταϊκού συστήματος μπορούν να εξάγουν το πλεόνασμα αυτού στο ηλεκτρικό δίκτυο και να το χρησιμοποιήσουν για να αντισταθμίσουν την ηλεκτρική ενέργεια που εισάγεται από το δίκτυο στο χώρο κατά την ισχύουσα χρεωστική περίοδο. Σε περίπτωση που η κατανάλωση υπερβεί την παραγωγή, τότε ο καταναλωτής θα χρεωθεί την διαφορά, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, το πλεόνασμα παραγωγής μεταφέρεται για χρήση στην επόμενη (προσεχή) περίοδο χρέωσης δύο μηνών. Η τελική εκκαθάριση θα αναφέρεται στον τελευταίο λογαριασμό του οικονομικού έτους (Φεβρουάριος-Μάρτιος). Τυχόν πλεόνασμα ενδέχεται να μην μεταφερθεί στο επόμενο έτος χρέωσης.

Επομένως, ένα αποτελεσματικό σύστημα θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει αρκετή ενέργεια για να καλύψει τις ανάγκες σας, χωρίς υπερπαραγωγή ισχύος, καθώς αυτή η υπερπαραγωγή θα έρθει με αυξημένο κόστος εγκατάστασης και το πλεόνασμα δεν θα «αγοράζεται» από την ΑΗΚ.

Επιδοτήσεις για την απόκτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων Συμψηφισμού Μέτρησης:

Το καθεστώς επιχορηγήσεων για την παρότρυνση της «Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας Ακινήτων» προσφέρει επιδοτήσεις στους ιδιοκτήτες για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συμψηφισμού μέτρησης. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα αυτόνομα συστήματα δεν καλύπτονται.

Αρχικά, το Σχέδιο ξεκίνησε στις 12/03/2019 με ημερομηνία λήξης στις 02/09/2019. Ωστόσο, τον Ιούνιο, παρατάθηκε έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2020 ή έως ότου χρησιμοποιηθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση.

 

Το πρόγραμμα προβλέπει 2 είδη επιχορηγήσεων:

1. Βασικές επιδοτήσεις για ιδιοκτήτες υφιστάμενων κατοικιών

Οι κάτοικοι μπορούν να ανακτήσουν €375 ανά kWp του φωτοβολταϊκού τους συστήματος (υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα συνδέθηκε στο δίκτυο μετά την 01/10/2019). Στατιστικά, η πλειοψηφία των κατοικιών χρειάζεται φωτοβολταϊκά συστημάτων ισχύος από 3 έως 4kW.

 

Πέρα από τα 4kW, δεν υπάρχει επιδότηση στο πλαίσιο του Σχεδίου, καθώς το συνολικό ποσό της επιδότησης σε αυτήν την κατηγορία περιορίζεται στα €1,500. Έτσι, ένα σύστημα 4kW θα επιδοτηθεί με το ίδιο ποσό όσο ένα σύστημ 10kW.

 

2. Ενισχυμένες επιδοτήσεις για ευάλωτους καταναλωτές.

Οι ευάλωτες ομάδες δικαιούνται αυξημένη χρηματοδότηση ύψους €750 ανά kW ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Το μέγιστο συνολικό ποσό επιδότησης είναι €5000, οπότε, πάλι, δεν προσφέρεται χορηγία άνω των 5kW για κάθε οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα.

 

Ευάλωτοι καταναλωτές είναι:

• δικαιούχοι  επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας

• οικογένειες με περισσότερα από 3 εξαρτώμενα τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το όριο που θέτει το κράτος (δηλαδή €51.258 αυξανόμενο κατά €5.112 για κάθε τέκνο μετά το τέταρτο)

• δικαιούχος  επιδόματος αναπηρίας

 

Οικονομικοί Παράμετροι

Ένα σύστημα 3kW θα παράγει περίπου 5050 kWh ετησίως, ενώ ένα σύστημα 4kW θα αποδίδει περίπου 6700 kWh ετησίως.

Η εκτιμώμενη ετήσια καθαρή εξοικονόμηση σε λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας θα ανέλθει σε περίπου €1000 για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα μέτρησης 3kWp και €1350 για ένα σύστημα 4kWp.

 

Απαιτούμενα έγγραφα

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα net metering ή στην αίτηση επιχορήγησης πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα (πρόσφατοι λογαριασμοί ΑΗΚ, τίτλοι ιδιοκτησίας, τοπογραφικό σχέδιο και άδειες οικοδομής).

 

Αυτό μπορεί να φαίνεται αρκετά χρονοβόρο, ωστόσο, στην πράξη, οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν από την Domenica Solar, με αποτέλεσμα η διαδικασία να είναι απλή, έυκολη και γρήγορη

Επικοινωνία

Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας. Ένα μέλος της ομάδας μας θα επικοινωνήσει σύντομα μαζί σας.

bottom of page